Inokatsu M4 Flash Hider (Parts # INO-32)

$21.00

Shipping calculated at checkout

SKU: INO-32 Inokatsu

Sold Out

The Inokatsu Flash Hider (Parts # INO-32) is an original replacement part for the Inokatsu M4 GBBR.